• Romatizmal Akciğer Hastalıkları

  Bir çok romatizmal hastalık akciğerleri tutabilir. Bu gruptaki hastalıkları şöyle sıralayabiliriz: 1-Romatoid artrit (RA): %19-67, 2-Mikst konnektif doku hastalığı (Mikst KDH) 3-Sistemik skleroz, skleroderma (SSc): %19-85 4-Sistemik lupus eritematozis (SLE) 5-Dermatomiyozit/polimiyozit (DM/PM): %23-38 6-Ankilozan spondilit 7- Sjögren sendromu Bunlardan akciğerleri en çok etkileyen, sistemik skleroz veya skleroderma adıyla bilinen hastalıktır. Romatoid artrit ve lupus hastalığı daha sonra gelir. Diğerleri daha az oranda akciğerleri etkiler.
 • Kronik Rahatsızlıklar

  Romatizmal hastalıkların her biri farklı sıklıkta ve farklı şekilde akciğerleri etkileyebilir. Romatolojik hastalıklar solunum sistemi ile ilgili şu dokuları tutabilir: 1-Akciğer dokusunu 2-Hava yollarını (bronşları) 3-Akciğer damarlarını 4-Akciğer zarlarını (plevra) 5-Solunum kaslarını 6-Göğüs duvarını Her romatizmal hastalık bu bölümleri farklı oranlarda etkiler; örneğin skleroderma daha çok akciğerde sertleşme yaparak akciğer dokusunu etkilerken, romatoid artrit ve lupus'ta en sık olarak akciğer zarı etkilenir ve hastalar akciğerde su toplanması ile hekime başvururlar. Bazen romatizmal hastalığa ait belirtiler akciğer tutulumundan bile önce başlar. Ancak çoğunlukla önce romatizmal hastalık şikayetleri başlar daha sonra buna akciğerle ilgili şikayetler eklenir. En sık rastlanan belirtiler kuru öksürük ve hareketle gelişen ilerleyici nefes darlığıdır.

 • Akciğer hastalıkları

  Akciğer Hastalıkları başlıca astım, bronşit, göğüste su toplanması, nefes darlığı, kist hidatik, plörezi, verem, zatüreden oluşur. Akciğer hastalıklarından en sık görülenleri astım ve KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) dır. Akciğer hastalıkları olan hastalar genellikle solunum yoluna ait şikayetlerle doktora başvururlar. Akciğer hastalıkları arasında sık görülen astım; akciğerdeki hava borularının daralması sonucunda hastanın nefes alıp vermekte zorluk çekme durumudur. Bazı insanlar toz, kıl, asprin gibi şeylere karşı alerjik yapıdadır. Hassas oldukları bu maddelere maruz kalma sonucu gelişebilen astım krizi akciğer hastalıklarından sık görülen astımın bazen ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. İlk yapılması gereken bu acil durumu ortadan kaldırmaktır. Astımda en sık görülen şikayetler; • Nefes darlığı • 3 haftadan uzun süren öksürük • Göğüste ıslık sesi • Göğüste tıkanıklık hissidir. Astımda nefes darlığı ataklar halinde gelir ve özellikle geceleri hastayı uykudan uyandırabilir. Astım atakları arasında hastanın genelde nefes darlığı yakınması yoktur. Hastaların bir kısmında ise nefes darlığı sürekli bir hal alabilir. Öksürükle seyreden astım formaları da vardır. Özellikle geceleri gelen ve hastayı uykudan uyandıran öksürük, eforla gelen öksürük yakınmaları olduğunda astım ihtimali üzerinde durulmalıdır.
 • Astım

  Akciğer Hastalıkları arasında astım sıklıkla ataklar şeklinde seyreder. Ataklarda genelde tetiği çeken bir faktör vardır ve çoğu hastada bu alerjen maddedir. Bunun yanında enfeksiyonları takiben astım ataklarına da sık rastlanır. Astım atağında havayollarında var olan iltihap artarak hava yollarını iyice daraltır. Havayollarında balgam üreten hücrelerin salgısı artar ve balgam tıkaçları oluşarak hava yollarını tıkar. Bunu hava yollarının etrafında var olan kas liflerinin kasılarak var olan daralmayı daha da arttırması izler. Akciğer hastalıklarından astım temelde genetik bir hastalıktır. Yakın aile çevresinde astım olan kişilerde astım gelişme olasılığı daha yüksektir. Astım, tamamen iyileşemez fakat doktorun hasta ve yakınları ile iyi bir işbirliği yapması hastalığın tam kontrol altına alınmasını sağlayabilir. Kontrol altına alınan astım hastalığından kasıt; kişinin haftada iki veya daha az semptomunun olması, haftada iki veya daha az rahatlatıcı ilaç kullanması, solunum fonksiyon test sonuçlarının iyi değerde olması (PEF ya da FEV), gece ya da sabah erken saatlerde uyanmaması ve egzersizde, işte veya okulda aktivite kısıtlanmasının olmamasıdır.
 • Hastalıklar

  Akciğer Hastalıkları içinde bir diğer sık görülen hastalık da KOAH’dır. "kronik bronşit", "müzmin bronşit" gibi adlarla bilinen KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile karakterizedir. En önemli özelliği, akciğerlere giren ve çıkan havayı, soluk darlığına neden olacak kadar kısıtlamasıdır. KOAH’da diğer Akciğer Hastalıklarında olduğu gibi solunum yoluna ait şikayetlerle bulgu verir. Hastada en sık şu şikayetler mevcuttur: • Öksürük • balgam çıkarma • Kan tükürme • Nefes darlığı • Kanın oksijen doymuşluğunda azalma • Kalp yetmezliğine bağlı, ayaklarda şişme • Göğüste tıkanma • Hırıltılı solunum Akciğer hastalıklarından sık görülen KOAH tedavisinde başarılı olabilmek için sigaranın bırakılması, tozlu ve dumanlı ortamlarda bulunmaması ve ilaçların düzenli kullanması gerekir. Sigara bırakıldığı zaman bronş ve hava keseciklerindeki hasarlanma şiddeti yavaşlar. İlaçlar hastalığın ilerlemesini önlemez nefes darlığını azaltmak için kullanılırlar. İlaçlar farklı cihazlar yardımı ile kullanılırlar. Böylelikle direkt olarak solunum yollarına ulaştıkları için etkileri çok kuvvetlidir.
TOP